شستشو کاپشن بادی


شستن کاپشن بادی اصول و قواعد خاص خود را دارد. در شستن کاپشن بادی با دست بایستی در نظر گرفت که برای کش نیامدن آن در هنگام شستشو و نیز در هنگام خشک کردن باید نکات مربوطه را رعایت کرد. برای مثال می توان گفت در هنگام شستشو آن را به طور مستقیم زیر شیر آب قرار ندهیم بلکه برای شستشوی کاپشن مان آن را در داخل تشت و ظرف مربوطه آبکشی کنیم.

شستشوی کاپشن بادی
با فرا رسیدن فصل سرما و فصل بارش باران و برف افراد لباس های گرم و کاپشن های خود را آماده ی استفاده می کنند. برای شستن کاپشن ها بایستی نکات مهم و ضروری را رعایت کرد تا پوشاک مان خراب و غیر قابل استفاده نشود. در شستشوی کاپشن بادی توصیه می شود که از ماشین لباسشویی استفاده نکنید و با کمک دست شستشوی آن را انجام دهید. در بخش های بعدی به صورت کامل به شستشوی کاپشن بادی با دست و فواید آن اشاره کرده ایم.