شستشوی کت وشلوار


در مورد شستن کت و شستن کت و شلوار مهم ترین نکته در مورد شستن آن ، این است که لباس پس از شست شکل و حالت شق و رقّی خود را از دست ندهد ، همچنین بدلیل استفاده از پشم در الیاف این قبیل لباسها ، باید به لیبل درج شده روی آن دقت کرد ، لذا مناسب ترین راه برای شستن کت و شلوار و یا کت تک ، روش خشکشویی آن است .

خشک‌شویی یکی از روش‌های شستشو و پاک کردن لباس می‌باشد . از آنجا که در این روش از آب استفاده نمی‌شود خشک‌شویی نام گرفته است .

مولکول‌های آب بسیار قطبی هستند و هنگام شستشو با آب بسیاری از تارهای پارچه آب را به خود جذب می‌کنند و از شکل می‌افتند . به خصوص برای لباس‌ های دارای بافت‌های مخلوط مانند کت و شلوار و پالتو ، شستشو با آب سبب از بین رفتن فرم و حالت آن‌ها می‌شود . با استفاده از مواد حلال و شوینده غیر قطبی لباس شکل خود را حفظ می‌کند و درعین حال لکه‌ها از بین می‌روند .