روش های اصولی برای نگهداری از لباس ها


روش های اصولی برای نگهداری از لباس ها
برای اینکه لباس ها در مدت زمانی که از آنها استفاده می کنیم سالم و مرتب باشند و زود کهنه و رنگ و رو رفته نشوند باید در نگهداری از آنها دقت شود و یک سری نکات ارزشمند را در مدت زمانی که از لباس استفاده می کنیم یا در هنگام شستشو و یا در مواقع دیگر رعایت کنیم تا لباس هایی تمیز و نو داشته باشیم. در ادامه یک سری از نکات مفید مربوط به نگهداری از لباس ها را در اختیار شما قرار می دهیم: لباس

نگهداری از مخمل و ابریشم:

پارچه های مخمل و ابریشم اگر تا شوند و در کمد یا چمدان نگهداری شوند، خط می اندازند که جلوه و بافت پارچه از بین می رود، این پارچه ها را دور یک استوانه بپیچید و تا نکنید.

جلوگیری از چروک و تا خوردن لباس:

هنگام تا زدن لباس ها و قرار دادن آنها در چمدان برای اینکه مابین لباس، خط تا نیفتد، در محل تا، یک تکه دستمال یا کیسه فریزر بگذارید.

جلوگیری از چروک شدن شلوار:

هنگام سفر، جمع آوری و قراردادن لباس ها در چمدان بسیار مهم است. اگر می خواهید شلوارها در حین بسته بندی در چمدان چروک نشود، توصیه می شود ابتدا قسمت بالای شلوار را قرار دهید، سپس بقیه لباس هایتان را روی آن بگذارید و بعد پای شلوار را روی لباس ها برگردانید.

جلوگیری از باز شدن پلیسه دامن:

برای اینکه پلیسه دامن هنگام خشک شدن باز نشود، توصیه می شود کمربند روی پلیسه ها ببندید.

خوشبو کردن کمد لباس:

برای اینکه کمد لباس تان خوشبو باشد، هرگز لباس های کثیف و عرق کرده را به مدت طولانی در کمد آویزان نکنید؛ در ضمن می توانید شیشه های عطر خالی را لابه لای لباس هایتان بگذارید.

حفظ خط شلوار:

برای اینکه شلوار شما خط اتوی خوبی داشته باشد، در محل خط انداختن شلوار صابون بکشید و سپس اتو کنید.