تهران – ستاری شمالی – خیابان پیامبر مرکزی – مجتمع پیامبر پ ۲۴ پاک لند
۰۲۱-۴۴۰۹۹۸۸۸ | ۰۹۳۹۴۴۰۵۵۲۸

ثبت سفارش


  • کاربران گرامی شما میتوانید از باکس دسته بندی  زیر دسته بندی سرویس خود را انتخاب  کنید و سریعتربه سرویس مدنظرتان دسترسی داشته باشید.
  • لطفا برای دریافت سرویس رنگرزی حتما در قسمت توضیحات سفارش در هنگام  ثبت سفارش نوع رنگ را درج نمایید.
  •  لطفا برای دریافت سرویس تعمیرات خیاطی حتما در قسمت توضیحات سفارش در هنگام  ثبت سفارش نوع کار را درج نمایید هزینه  تعمیرات خیاطی  هنگام رویت  البسه  خدمت شما اعلام می شود .

 

 

عکسنام(به ترتیب حروف الفبا)قیمتسفارشhf:categories
پیراهنتومان9,000 تومان
%d9%be%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86
شلوارتومان25,000 تومان
%d8%b4%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%b1
کت و شلوارتومان22,000 تومان
%da%a9%d8%aa-%d9%88-%d8%b4%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%b1
کتتومان30,000 تومان
%da%a9%d8%aa-%d9%88-%d8%b4%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%b1
پلیورتومان12,000 تومان
%da%a9%d8%a7%d9%be%d8%b4%d9%86
کاپشن بهارهتومان18,000 تومان
%da%a9%d8%a7%d9%be%d8%b4%d9%86
کاپشن پشم شیشهتومان22,000 تومان
%da%a9%d8%a7%d9%be%d8%b4%d9%86
کاپشن فومتومان27,000 تومان
%da%a9%d8%a7%d9%be%d8%b4%d9%86
کاپشن چرمتومان60,000 تومان
%da%a9%d8%a7%d9%be%d8%b4%d9%86
کاپشن پرتومان35,000 تومان
%da%a9%d8%a7%d9%be%d8%b4%d9%86
اورکتتومان30,000 تومان
%da%a9%d8%a7%d9%be%d8%b4%d9%86
پالتوتومان25,000 تومان
%da%a9%d8%a7%d9%be%d8%b4%d9%86
بارانیتومان20,000 تومان
%da%a9%d8%a7%d9%be%d8%b4%d9%86
بارانی پرتومان45,000 تومان
%da%a9%d8%a7%d9%be%d8%b4%d9%86
مانتوسادهتومان25,000 تومان
%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%88
مانتومجلسیتومان20,000 تومان
%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%88
پیراهن سفیدتومان25,000 تومان
%d9%be%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86
پیراهنتومان25,000 تومان
%d9%be%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86
پرده لوردراپه هر عددتومان2,500 تومان
%d9%be%d8%b1%d8%af%d9%87
پرده مخمل هرمترمربعتومان6,500 تومان
%d9%be%d8%b1%d8%af%d9%87
پرده یراق دار مخملتومان8,000 تومان
%d9%be%d8%b1%d8%af%d9%87
پشه بندتومان20,000 تومان
%d9%be%d8%b1%d8%af%d9%87
شومیزتومان10,000 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1
پیراهن ابریشمیتومان15,000 تومان
%d9%be%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86
پیش بندتومان10,000 تومان
%d9%be%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86
تاپ زنانهتومان20,000 تومان
%d9%be%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86
تاپ و دامنتومان30,000 تومان
%d9%be%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86
ترمه کوچکتومان8,000 تومان
%d9%be%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86
ترمه بزرگتومان15,000 تومان
%d9%be%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86
ترمه متوسطتومان12,000 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1
تشک نوزادیتومان15,000 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1
تشکتومان20,000 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1
روتختی دونفرهتومان25,000 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1
روتختی تک نفرهتومان20,000 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1
مقنعهتومان8,000 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1
روسریتومان8,000 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1
روفرشی 12متریتومان25,000 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1
روفرشی 9متریتومان20,000 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1
روفرشی 6متریتومان15,000 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1
روفرشی 4متریتومان12,000 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1
روکش تخت دونفرهتومان18,000 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1
روکش تخت تک نفرهتومان15,000 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1
رومیزی هر مترمربعتومان5,000 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1
زیرپوش مردانهتومان6,000 تومان
%d9%be%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86
جلیقه کتیتومان8,000 تومان
%d9%be%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86
جلیقه کاپشنیتومان25,000 تومان
%d9%be%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86
جلیقه بافتتومان10,000 تومان
%d9%be%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86
کاپشن جیرتومان80,000 تومان
%da%a9%d8%a7%d9%be%d8%b4%d9%86
کاپشن بچهتومان15,000 تومان
%da%a9%d8%a7%d9%be%d8%b4%d9%86
کاپشن جیرمصنوعیتومان30,000 تومان
%da%a9%d8%a7%d9%be%d8%b4%d9%86
کاپشن چرم مصنوعیتومان25,000 تومان
%da%a9%d8%a7%d9%be%d8%b4%d9%86
کاپشن سادهتومان30,000 تومان
%da%a9%d8%a7%d9%be%d8%b4%d9%86
کاور تختتومان18,000 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1
کت سفیدتومان20,000 تومان
%da%a9%d8%aa-%d9%88-%d8%b4%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%b1
کت دامن با تاپتومان28,000 تومان
%da%a9%d8%aa-%d9%88-%d8%b4%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%b1
کت زنانهتومان15,000 تومان
%da%a9%d8%aa-%d9%88-%d8%b4%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%b1
کت سارافونتومان25,000 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1
کت و دامنتومان22,000 تومان
%da%a9%d8%aa-%d9%88-%d8%b4%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%b1
کت و شلوار زنانهتومان22,000 تومان
%da%a9%d8%aa-%d9%88-%d8%b4%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%b1
بلوزتومان25,000 تومان
%d9%be%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86
بلوز ابریشمیتومان20,000 تومان
%d9%be%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86
بلوز دامنتومان40,000 تومان
%d9%be%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86
بلوز و شلوارتومان40,000 تومان
%d9%be%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86
آسترپرده مترمربعتومان2,500 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1
پادریتومان15,000 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1
پارچه پلیسهتومان20,000 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1
پانچتومان30,000 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1
پالتو کوتاهتومان30,000 تومان
%da%a9%d8%a7%d9%be%d8%b4%d9%86
پتو بزرگتومان30,000 تومان
%d9%be%d8%aa%d9%88
پتو دونفره معمولیتومان20,000 تومان
%d9%be%d8%aa%d9%88
پتومسافرتیتومان15,000 تومان
%d9%be%d8%aa%d9%88
پتو یک نفرهتومان15,000 تومان
%d9%be%d8%aa%d9%88
پتو بچه گانهتومان10,000 تومان
%d9%be%d8%aa%d9%88
پرچمتومان20,000 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1
پرده پارچه ای مترمربعتومان4,500 تومان
%d9%be%d8%b1%d8%af%d9%87
پرده تور مترمربعتومان2,500 تومان
%d9%be%d8%b1%d8%af%d9%87
حوله صورتتومان8,000 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1
تیشرتتومان25,000 تومان
%d9%be%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86
تیشرت سفیدتومان9,000 تومان
%d9%be%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86
جورابتومان5,000 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1
چادرمشکیتومان30,000 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1
چادرنمازتومان15,000 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1
چمدان کوچکتومان25,000 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1
چمدان بزرگتومان35,000 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1
حوله تنتومان15,000 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1
حوله کتیتومان20,000 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1
دامن چرمتومان25,000 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1
دامن سادهتومان25,000 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1
دامن پلیسهتومان15,000 تومان